Milí návštěvníci

Moc děkuji za vaši vřelou návštěvu mých webových stránek. Bohužel se jim nestíhám věnovat tak, jak bych si přála a proto bych vás ráda odkázala na dva odkazy, kde najdete aktuálnější fotodokumentaci ze svateb.

 

První odkaz je zde: https://janahronska.pixieset.com/

A druhý se týká tradiční stránky na Facebooku: https://www.facebook.com/janahronskaphotography

Co se týče termínů, které mám již plné:

5.5.

2.6.

9.6.

16.6.

18.8.

V případě zájmu o focení mě kontaktujte přes kontaktní formulář nebo napište na FB. Preferuji první kontakt písemně než telefonicky, proto telefon neuvádím.

Continue Reading

Itálie

Když jsem se loni na jaře rozhodla (především po nátlaku mojí spolužačky Hanky) jet na Erasmus, netušila jsem, co mi to přinese. Byla jsem jak vyděšený malý kuře, kterýho posílají někam do velkýho světa. Avšak všechny kuřecí obavy byly úplně zbytečné. Osud nám na kolej do vedlejšího pokoje přivál dvě holčiny ze Střední Ameriky, díky kterým je Erasmus jedna z nejlepších zkušeností mého života. Je to klišé, ale opravdu můžu říct, že můj život můžu rozdělit na život přes a po Erasmu. Především v oblasti cestování. Vždycky jsem měla pocit, že cestování je něco složitýho, že pokud mi to někdo nezorganizuje, tak přeci nemůžu jen tak odjet. A pak přišly holky s tím, že chtějí jet do Itálie. A protože jsme měli v únoru asi 20 dní volno, tak jsem se nechala uvrtat, abych jela s nimi (vidíte jo, já jsem takovej uvrtávací typ). A nedokážu pochopit, čeho jsem se předtím pořád bála.

Bylo to naprosto skvělé. Místa, která jsme navštívily: Řím, Florencie, Verona, Benátky, Padova, Bologna

Continue Reading

Lucka & Marek

23. 7. 2016

Místo focení: Park u zámku v Krásném Dvoře

Focení novomanželů je vždycky velká výzva. Protože Lucka s Markem chtěli nafotit pouze obřad v obřadní síni v Kadani a v okolí Kadaňského hradu se nenachází zrovna moc romantických míst k focení (přestože je okolí hezké, na novomanželské focení to prostě není, obzvlášť v poledne), udělali jsme změnu a já se za nimi vydala odpoledne do Krásného Dvora, protože poblíž měli svatební veselí. Zádrhel v případě parku v Krásném Dvoře je ten, že ačkoliv nabízí mnoho krásných míst k focení, všechna jsou celkem z ruky a přesuny zaberou hodně času. Proto jsem se (ne)geniálně zamyslela a řekla novomanželům, že se setkáme na parkovišti u golfu, protože vzdušnou čarou to vypadalo k Panovu Templu (ta krásná bílá budova na fotkách) blíže. Když jsem dorazila, svatební skupina už na mě čekala se zprávou, že blíž to není. Dali se totiž mezitím do řeči s majiteli golfu a jejich přáteli, mezi kterými byla správkyně parku, která po vyslechnutí naší patálie navrhla, že s námi sedne do auta a jako VIP nám povolí projet park auty. Lidé byli vyděšení, proč jim příjemnou letní procházku kazí nějací automobiloví výletníci, každopádně tohle nám zachránilo kůži a ušetřilo mnoho času, protože se blížila bouřka. Focení proběhlo během asi 20 minut, no a pak jsme se všichni běželi schovat do auta před ukrutným slejvákem. Myslím, že jsme měli velké štěstí, protože kdybychom zaparkovali u zámku, jak je to běžné, celé focení by dopadlo velmi zmokle.

Člověk někdy nachází cesty tam, kde by je vůbec nečekal. Děkuji moc za tenhle veselý zážitek!

 

 

 

Continue Reading

Ms. Flowless

Playing with lights. Covered by darkness.

Currently I’m studying in beautiful Wrocław in Poland. Thank you European Union! Ha ha. Ok. Back to work. Of course, Prague is one of the most beautiful cities but somehow I got little bit tired of all the Pragueish glossiness. And I’m really thankful that Wrocław provides so many interesting places worth seeing and visiting. Therefore I decided I have to find some photo “victim”. I was successfull. Google kind of helped me and voalá – Wrocławian fashion blogger Magda appeared. Well, I have to say she is a brave one because many of girls I had written a message haven’t replied. LOL. Do I look like some serial killer? Probably yes, thanks girls! But back to the article. We used places which I had discovered so far. Neon street, secret spiral stairs and Christmas tree in the main square (called “Rynek”). Aaaand these photos are not everything. Still have something hidden for the next post.

Thank you Magda! Go and check her fashion blog, right now! Ms. Flowless

//

Hraní si se světlem. Pohlceni temnotou.

Aktuálně studuji v překrásné Vratislavi v Polsku. Díky Evropská Unie! Haha. Ok. Zpátky k práci. Samozřejmě, Praha je jedno z nejkrásnějších měst, ale tak nějak už jsem unavená z jejího pozlátka. Opravdu jsem vděčná, že Vratislav nabízí tolik zajímavých míst, která stojí za to vidět a navštívit. Proto jsem se rozhodla najít si nějakou fotooběť. Úspěšně. Strýček Google mi trošku pomohl a hurá – vratislavská módní blogerka Magda se objevila. Musím říct, že je to odvážná dívka, protože předtím jsem napsala několika holkám, ale žádná neodpověděla. LOL. To vypadám jako nějaký sériový vrah? Asi jo, díky holky! Ale zpátky ke článku. Použily jsme místa, která se mi podařilo objevit. Ulice plná neonů, tajné točité schodiště a vánoční stromek na hlavním náměstí (nazývaném “Rynek”). Aaaaale to není všechno. Pořád mám v záloze nějaké další fotky pro další příspěvek.

Díky Magdo! Běžte zkouknout její módní blog, hned teď! Ms. Flowless

Continue Reading

Jacqueline series

1. září. Pro vysokoškoláky a školou již nepovinné naprosto zanedbatelné datum. Prvního září přijela do Kadaňákova Jacqueline na focení, já měla připravené všechny možné lokace v okolí, no nakonec jsme skončily v prostorách bývalých kasáren a blízkého okolí. Až člověka někdy překvapí, kde všude je fotogenično.

Tohle focení mě hrozně bavilo, práce s dýmovnicí je vždycky velká otázka, protože nikdy nemáte tušení, jak se to vyvine. Focení bylo zároveň trošku jiné, stejně jako s Thu. Baví mě dělat takovýhle fotky. Odpočinout si od svateb, tvořit podle sebe.

BLACK & WHITE SERIES

dsc_0232-1a

dsc_0233-2a

dsc_0230-1a

dsc_0065-1a

dsc_0117-2a-2

COLOURFUL SMOKE BOMB SERIES

dsc_0320-10a

dsc_0322-2a2

111

dsc_0200-8a

dsc_0130-3a3

dsc_0160-4aa

Continue Reading

Thu

V létě jsem fotila s Thunkou. Holčina, kterou jsem znala od nás z Kadaně, než ji a její rodinu osud odvál do Prahy. Jednou za čas je potřeba provést návrat do míst, kde člověk vyrůstal, namočit se do kaolinového bahna a nechat se u toho vyfotit.

lokace:

fotky s dýmovnicí – ul. Sládkova, Kadaň

fotky s vodou – kaolinka v Kadani, u bývalých kasáren, ul. Polní

thu_6

thu_5

thu_4

thu_1

thu_2

Continue Reading

Sandra & Arie

sandraarie_41

16. 7. 2016

Foto: Jana Hronská & Ján Hronský

Květiny a výzdoba: Ing. Jana Hronská

//

Bylo to někdy na podzim 2015, kdy mi do facebookových zpráv dorazila zpráva od Sandry. Chtěla vědět, zda mám v daný termín volno a zda umím anglicky, protože půlka rodiny mluví jedině anglicky. Už jen to mě velmi zaujalo, taková příležitost se mi ještě nenaskytla. Nevěsta původem z Čech, ženich původem z Nizozemí, dlouhodobě žijící v Austrálii. Po potvrzení data už jsme se mohly naplno vrhnout na plánování příprav. Plánování příprav před půlku zeměkoule. Časový posun nám ale nebránil, abychom po čase uskutečnili videohovor. Byla to celkem zábava, video se občas sekalo, ale přesto se čtyři lidé před půlku světa snadno spojili. Sandra s Ariem ponocovali, my si užívali slunné odpoledne. A proč čtyři? Do příprav jsem zapojila mamku – vrchní floristku a aranžérku. Myslím, že tím jsme Sandře ušetřily hodně práce. Představa Sandry byla jasná – svatba v rustikálním stylu. Následovaly další měsíce komunikace přes Facebook, zasílání fotek a obrázků výzdoby a květin. Až přišel červenec a my se konečně setkali naživo. Do toho všeho k nám do party přibyl můj tatinko, který byl druhým fotografem. Svatba se měla odehrávat v horském hotelu Partyzán. Místo uprostřed lesů s krásným výhledem na Krušné hory. Pro Holanďany a budoucí novomanžele s kamarádkou Maorkou nezvyklé prostředí (placaté Holandsko a Austrálie plná pláží). V hotelu Partyzán se obřady provádějí na terase, ale když už se hotel nachází v lese, proč neudělat obřad přímo v něm a dát celé myšlence svatebního dne v lese krásnou tečku.

Přípravy výzdoby probíhaly den před svatbou, hotel se lehce otřásl v základech po našem zásahu, ale výsledek vypadal úžasně, hosté to pochvalovali. Samotný obřad za houslového doprovodu byl krásný, atmosféra lesa byla nenahraditelná. Až na pár zádrhelů v komunikaci s vedením a personálem hotelu byl svatební den od začátku do konce opravdu kouzelný, všichni hosté se dobře bavili, vzduch byl naplněný láskou a pohodou.

Bylo mi velikou ctí, že jsem se s mojí rodinou mohla podílet na jedinečném příběhu dvou lidí a jejich rodin a přátel.

//

It was sometime in the autumn of 2015, when I received a message from Sandra to my Facebook Fan Page inbox. She wanted to know whether I am in the term free, and if I speak English, because half of the future family speaks only English. Just this fact made me very interested. An opportunity as this one has never come in my way. The bride originally from Bohemia, groom originally from the Netherlands, now both living in Australia. After confirming the date of event we could set to full preparations planning. Preparations planning across half the globe. Time shift did not prevent us from making a video call. It was quite fun, the video call wasn’t so clear sometimes, but four people across the world got connected. Sandra and Arie were up late, we were enjoying a sunny afternoon. Why four? I involved my mom in preparations – florist and decorator. I think that we saved a lot of worries to Sandra. Sandra’s idea was clear – the wedding in a rustic style. Followed by more months of communication via Facebook, sharing photos and pictures of flowers, flower bouquets and decorations until July when we finally met. We increased in number of “crew members” by adding my father, who was the second photographer. The wedding was to take a place at a mountain Hotel Partyzán. Place in the middle of forest with beautiful view of the Ore Mountains. Such an unsual environment especially for the Dutch and future newlyweds with a Maori friend (flat Netherlands and Australia full of beaches). The Hotel Partyzán usually carried out ceremonies on the patio, but since the hotel is located in the forest, why not make the ceremony right there and put the whole idea of the wedding day in the forest beautiful dot.

Preparations for decoration took place the day before the wedding, the hotel shaked a little bit to its foundations after our intervention, but the result looked fantastic, guests praised it. The actual ceremony with violin accompaniment was beautiful, the atmosphere of the forest was irreplaceable. Except for a few troubles in communication with the management and staff, the wedding day was truly magical from start to finish with fireworks, all the guests had a great time, the air was filled with love and peace.

I was honored that I participated with my family in the unique story of two people and their families and friends.

  WeddingDay_4

WeddingDay_2

WeddingDay_9

WeddingDay_24

WeddingDay_5

WeddingDay_26

WeddingDay_30

WeddingDay_33

WeddingDay_36

Decoration_22

Decoration_24

WeddingDay_88

WeddingDay_100

WeddingDay_101

WeddingDay_127

WeddingDay_133

WeddingDay_139

WeddingDay_144

WeddingDay_157

WeddingDay_164

WeddingDay_165

WeddingDay_190

WeddingDay_197

WeddingDay_203

WeddingDay_208

WeddingDay_212

WeddingDay_220

WeddingDay_242

WeddingDay_248

WeddingDay_259

WeddingDay_278

WeddingDay_284

WeddingDay_306

WeddingDay_317

WeddingDay_320

sandraarie_60 sandraarie_53

sandraarie_1

sandraarie_7

sandraarie_9

sandraarie_10

sandraarie_11

sandraarie_34

sandraarie_31

sandraarie_43

WeddingDay_321  WeddingDay_335

WeddingDay_340

WeddingDay_348

WeddingDay_353

WeddingDay_377

WeddingDay_383

WeddingDay_404

WeddingDay_405

WeddingDay_413

WeddingDay_463

Continue Reading