Lucka & Marek

23. 7. 2016

Místo focení: Park u zámku v Krásném Dvoře

Focení novomanželů je vždycky velká výzva. Protože Lucka s Markem chtěli nafotit pouze obřad v obřadní síni v Kadani a v okolí Kadaňského hradu se nenachází zrovna moc romantických míst k focení (přestože je okolí hezké, na novomanželské focení to prostě není, obzvlášť v poledne), udělali jsme změnu a já se za nimi vydala odpoledne do Krásného Dvora, protože poblíž měli svatební veselí. Zádrhel v případě parku v Krásném Dvoře je ten, že ačkoliv nabízí mnoho krásných míst k focení, všechna jsou celkem z ruky a přesuny zaberou hodně času. Proto jsem se (ne)geniálně zamyslela a řekla novomanželům, že se setkáme na parkovišti u golfu, protože vzdušnou čarou to vypadalo k Panovu Templu (ta krásná bílá budova na fotkách) blíže. Když jsem dorazila, svatební skupina už na mě čekala se zprávou, že blíž to není. Dali se totiž mezitím do řeči s majiteli golfu a jejich přáteli, mezi kterými byla správkyně parku, která po vyslechnutí naší patálie navrhla, že s námi sedne do auta a jako VIP nám povolí projet park auty. Lidé byli vyděšení, proč jim příjemnou letní procházku kazí nějací automobiloví výletníci, každopádně tohle nám zachránilo kůži a ušetřilo mnoho času, protože se blížila bouřka. Focení proběhlo během asi 20 minut, no a pak jsme se všichni běželi schovat do auta před ukrutným slejvákem. Myslím, že jsme měli velké štěstí, protože kdybychom zaparkovali u zámku, jak je to běžné, celé focení by dopadlo velmi zmokle.

Člověk někdy nachází cesty tam, kde by je vůbec nečekal. Děkuji moc za tenhle veselý zážitek!

 

 

 

Continue Reading

Sandra & Arie

sandraarie_41

16. 7. 2016

Foto: Jana Hronská & Ján Hronský

Květiny a výzdoba: Ing. Jana Hronská

//

Bylo to někdy na podzim 2015, kdy mi do facebookových zpráv dorazila zpráva od Sandry. Chtěla vědět, zda mám v daný termín volno a zda umím anglicky, protože půlka rodiny mluví jedině anglicky. Už jen to mě velmi zaujalo, taková příležitost se mi ještě nenaskytla. Nevěsta původem z Čech, ženich původem z Nizozemí, dlouhodobě žijící v Austrálii. Po potvrzení data už jsme se mohly naplno vrhnout na plánování příprav. Plánování příprav před půlku zeměkoule. Časový posun nám ale nebránil, abychom po čase uskutečnili videohovor. Byla to celkem zábava, video se občas sekalo, ale přesto se čtyři lidé před půlku světa snadno spojili. Sandra s Ariem ponocovali, my si užívali slunné odpoledne. A proč čtyři? Do příprav jsem zapojila mamku – vrchní floristku a aranžérku. Myslím, že tím jsme Sandře ušetřily hodně práce. Představa Sandry byla jasná – svatba v rustikálním stylu. Následovaly další měsíce komunikace přes Facebook, zasílání fotek a obrázků výzdoby a květin. Až přišel červenec a my se konečně setkali naživo. Do toho všeho k nám do party přibyl můj tatinko, který byl druhým fotografem. Svatba se měla odehrávat v horském hotelu Partyzán. Místo uprostřed lesů s krásným výhledem na Krušné hory. Pro Holanďany a budoucí novomanžele s kamarádkou Maorkou nezvyklé prostředí (placaté Holandsko a Austrálie plná pláží). V hotelu Partyzán se obřady provádějí na terase, ale když už se hotel nachází v lese, proč neudělat obřad přímo v něm a dát celé myšlence svatebního dne v lese krásnou tečku.

Přípravy výzdoby probíhaly den před svatbou, hotel se lehce otřásl v základech po našem zásahu, ale výsledek vypadal úžasně, hosté to pochvalovali. Samotný obřad za houslového doprovodu byl krásný, atmosféra lesa byla nenahraditelná. Až na pár zádrhelů v komunikaci s vedením a personálem hotelu byl svatební den od začátku do konce opravdu kouzelný, všichni hosté se dobře bavili, vzduch byl naplněný láskou a pohodou.

Bylo mi velikou ctí, že jsem se s mojí rodinou mohla podílet na jedinečném příběhu dvou lidí a jejich rodin a přátel.

//

It was sometime in the autumn of 2015, when I received a message from Sandra to my Facebook Fan Page inbox. She wanted to know whether I am in the term free, and if I speak English, because half of the future family speaks only English. Just this fact made me very interested. An opportunity as this one has never come in my way. The bride originally from Bohemia, groom originally from the Netherlands, now both living in Australia. After confirming the date of event we could set to full preparations planning. Preparations planning across half the globe. Time shift did not prevent us from making a video call. It was quite fun, the video call wasn’t so clear sometimes, but four people across the world got connected. Sandra and Arie were up late, we were enjoying a sunny afternoon. Why four? I involved my mom in preparations – florist and decorator. I think that we saved a lot of worries to Sandra. Sandra’s idea was clear – the wedding in a rustic style. Followed by more months of communication via Facebook, sharing photos and pictures of flowers, flower bouquets and decorations until July when we finally met. We increased in number of “crew members” by adding my father, who was the second photographer. The wedding was to take a place at a mountain Hotel Partyzán. Place in the middle of forest with beautiful view of the Ore Mountains. Such an unsual environment especially for the Dutch and future newlyweds with a Maori friend (flat Netherlands and Australia full of beaches). The Hotel Partyzán usually carried out ceremonies on the patio, but since the hotel is located in the forest, why not make the ceremony right there and put the whole idea of the wedding day in the forest beautiful dot.

Preparations for decoration took place the day before the wedding, the hotel shaked a little bit to its foundations after our intervention, but the result looked fantastic, guests praised it. The actual ceremony with violin accompaniment was beautiful, the atmosphere of the forest was irreplaceable. Except for a few troubles in communication with the management and staff, the wedding day was truly magical from start to finish with fireworks, all the guests had a great time, the air was filled with love and peace.

I was honored that I participated with my family in the unique story of two people and their families and friends.

  WeddingDay_4

WeddingDay_2

WeddingDay_9

WeddingDay_24

WeddingDay_5

WeddingDay_26

WeddingDay_30

WeddingDay_33

WeddingDay_36

Decoration_22

Decoration_24

WeddingDay_88

WeddingDay_100

WeddingDay_101

WeddingDay_127

WeddingDay_133

WeddingDay_139

WeddingDay_144

WeddingDay_157

WeddingDay_164

WeddingDay_165

WeddingDay_190

WeddingDay_197

WeddingDay_203

WeddingDay_208

WeddingDay_212

WeddingDay_220

WeddingDay_242

WeddingDay_248

WeddingDay_259

WeddingDay_278

WeddingDay_284

WeddingDay_306

WeddingDay_317

WeddingDay_320

sandraarie_60 sandraarie_53

sandraarie_1

sandraarie_7

sandraarie_9

sandraarie_10

sandraarie_11

sandraarie_34

sandraarie_31

sandraarie_43

WeddingDay_321  WeddingDay_335

WeddingDay_340

WeddingDay_348

WeddingDay_353

WeddingDay_377

WeddingDay_383

WeddingDay_404

WeddingDay_405

WeddingDay_413

WeddingDay_463

Continue Reading